< Doelstellingen

In ons dorp Hebben we vanaf de oprichting nog steeds de grootste dichtheid qua opgeleide Reanimatie. Verder beschikken we over twee AED-apparaten. Een in het dorp bij de Schans en een in het buitengebied op de Schepersstsraat.

Als Westerbeek hebben wij ons aangesloten bij de Stichting Sint Anthonis HartVeilig. Jaarlijks worden in Westerbeek de herhalingslessen verzorgd en dragen we zelf zorg voor de controle, het onderhoud, etc. van onze AED's.

Ook hebben we afgelopen jaren alle Openbare AED-kasten voorzien van Warmte-Elementen en wordt een nauwkeurige registratie bijgehouden van de houdbaarheidsdata van accu's en elektroden van de AED's. Zodra deze vervangen moeten worden, wordt de eigenaar ingelicht en vervangen wij de materialen indien gewenst.