< In het kort ...

Welkom op de nieuwe site van Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek.

Met de oprichting van de coöperatie is ook de site van Westerbeek.online overgegaan naar deze algemene site voor alle groeperingen in Westerbeek.

De site heeft als doel u zo breed mogelijk te informeren over alle activiteiten en overige zaken in Westerbeek. Voor elke werkgroep en vereniging van de coöperatie is er een aparte pagina en verder bevat de site veel informatie van- en voor Westerbeek.

Zo vindt u het dorpsjournaal direct op de indexpagina, daar bent u gestart, maar ook onder Samen1Westerbeek->werkgroepen->communicatie->dorpsjournaal. Daar kunt u ook oudere dorpsjournaals nog eens teruglezen. Kijkt u maar eens onder de sub bladen onder verenigingen daar vindt u de o.a. de KBO en alle andere vereniginge, stichtingen etc. die actief zijn in en voor Westerbeek. Wilt u terug, of naar de indexpagina, het rode S1W embleem links boven brengt u steeds een pagina terug, en uiteindelijk ook naar de indexpagina.

Waar een werkgroep en/of vereniging een eigen site heeft, wordt u naast de algemene informatie doorverwezen naar de eigen site. Zo zijn er ook directe links naar belangrijke en informatieve sites van de gemeente, Stichting Sint Anthonis HartVeilig,Tunnis.nl en bezoekSintAnthonis.nl etc..

De wekelijkse informatie en overzicht activiteiten zoals deze ook nog in het "papieren dorpsjournaal" worden verspreid zijn ook in deze site opgenomen. Zo kunt u direct vanaf de indexpagina naar het dorpsjournaal en zijn de verzamelde activiteiten op genomen op de home page. Elke werkgroep en vereniging heeft daarnaast zijn "eigen" activiteiten overzicht.

De site is momenteel nog in opbouw en moeten we nog veel informatie vergaren. We streven ernaar de site minimaal wekelijks up to date te houden. We doen dat samen met 3 webmasters.

Heeft u op- en aanmerkingen en/of informatie voor deze site, we horen het graag.

Samen maken we er een mooie site S1W van!