< Werkgroepen

Een stukje geschiedenis.

Op het grondgebied van Westerbeek zijn voorwerpen uit het neolithicum aangetroffen, waaronder een bijl, een zogenaamde Rossener Keil.

Op 7 mei 1308 gaf Jan I van Cuijk de gemeenterechten uit aan de inwoners van Sambeek, Vierlingsbeek en Overloon. Tot de gemene grond van het Cuijklandse Overambt behoorde ook het gebied waar Westerbeek nu ligt. Pas tussen 1836 en 1855 werd dit gebied tussen de omliggende gemeenten verdeeld. Oploo kreeg niets en betwistte deze verdeling en de grens met Sambeek, waardoor het gebied aan de naam "Twistgronden" kwam. Westerbeek ontstond vanaf 1858 als "Sambeekse Twist" en "Vierlingsbeekse Twist" op het grondgebied van beide gemeenten, toen de eerste pionier er een huis bouwde. Tussen 1891 en 1925 vonden de meeste ontginningen plaats en nam het aantal inwoners navenant toe, zodat een volwaardig dorp ontstond. Door de boeren werd nog turf gestoken die verkocht werd.

Medio negentiende eeuw vestigden zich de eerste bewoners, pioniers die een moeizaam bestaan opbouwden. Ze moesten in Oploo naar de kerk, anderhalf tot twee uur lopen en naar Sint Anthonis naar school, maar daar kwam vaak niet veel van. Er was toen nog geen leerplicht.

In 1921 kwam er een eigen school in het dorp en werd de wens voor een eigen parochie gerealiseerd door aanbesteding van een eigen dorpskerk. Het kerkgebouw werd in 1922 opgericht naar ontwerp van de bekende architect J.H.H. van Groenendael (1868-1942) in late Neogotische stijl en gelegen aan een kruispunt in de ontginningsnederzetting. De eerste aanzet van de nederzetting was er al in 1865, maar pas rond 1915 werd de huidige dorpskern gevormd op een kruising van wegen. De kerk werd gebouwd door de aannemers Pennings, Lamers & Lamoen uit Sint Michielsgestel/Den Dungen. De priesters van het Heilig Hart uit Rips kregen de zorg voor de kerk. Aan hen dankt de parochie ook zijn naam: namelijk parochie Heilig Hart van Jezus. Op 23 september 1922 werd de kerk plechtig in gebruik genomen. Rector Van Asseldonk was de eerste rector (1922-1937). De pastorie kwam pas veel later, in 1934.

Gerardus Majella.

16 oktober is de feestdag van Gerardus Majella. Rector Heuvels heeft in zijn tijd (1937-1956) ijverig geprobeerd van Westerbeek een bedevaartplaats te maken voor deze achttiende-eeuwse heilige. Toen “Den Twist” begin jaren veertig een nieuwe naam moest krijgen, heeft rector Heuvels zelf voorgesteld en “Gerardusoord” van te maken. Door zijn toedoen kreeg deze Italiaanse kloosterbroeder een eigen kapel in onze kerk. In 1946-1947 is achterin de kerk aan de zijgevel een devotiekapel aangebouwd ter ere van de H. Gerardus Majella, naar ontwerp van Th. Van Herk uit Helmond. Het beeld van de heilige staat in een nis boven een zwartmarmeren altaartje. Aan weerszijden zijn op de wand in totaal acht danktegels aangebracht. Een kaarsenstandaard completeert de inrichting. Gerardus leidde een kort en sober leven, maar werd door zijn levensstijl een groot voorbeeld van nederigheid en godsdienstigheid. Hij geldt als patroonheilige van “hopeloze zaken”.

In 1938 werd de naam Westerbeek ingevoerd, naar analogie van Sambeek en Vierlingsbeek. In de volksmond wordt het dorp nog altijd "Den Twist" genoemd.

De Tweede Wereldoorlog heeft weinig schade aangericht. In 1942 werd de gemeente Sambeek opgeheven en kwam Westerbeek bij de gemeente Oploo. Op 3 februari 1945 stortte een Engelse Avro Lancaster bommenwerper neer, die een fabriek in Bottrop had gebombardeerd en door een Duits jachtvliegtuig werd onderschept. Hierbij kwamen de zeven bemanningsleden om. Op 4 mei 1997 is voor de parochiekerk een monument geplaatst ter herdenking van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De kunstsmid Juul Baltussen uit Westerbeek is gevraagd om een kopie van het toestel te maken. Het lijkt nu alsof een deel van het toestel uit de grond steekt.

Rijksmonument

Met een schrijven d.d. 15 maart 2000 van Rijksdienst voor de Monumentenzorg werd aangegeven dat men het besluit had genomen om het kerkgebouw aan te wijzen als beschermd monument. Na diverse verzoeken en gedegen ingediende restauratieplannen werd begin maart 2007 door de Provincie Noord-Brabant aangegeven dat men had besloten om voor 70% van de subsidiabele restauratiekosten subsidie te verlenen. Samen met de inwoners van Westerbeek, maar ook door inzet van veel vrijwilligers werden er diverse activiteiten georganiseerd, met als doel het resteren bedrag (30%) binnen te halen. Hierin is men ruim geslaagd en de inwoners kunnen met genoegen terugkijken. Het resultaat is een mooi gerestaureerde kerk als centraal punt van de gemeenschap.

Huidige situatie.

Na de priesters van het Heilig Hart werd de pastorale zorg toevertrouwd aan de paters van het Heilig Sacrament (Pastor Hoefs en Pastor Vink) Later werd de pastorale zorg overgenomen door Pastor Stegemann van de Abdij van Berne uit Heeswijk. In het kader van de reorganisatie in Bisdom ’s-Hertogenbosch vormt nu Heilig Hart van Jezus Kerk als deelparochie samen met elf andere deelparochies Parochie Maria, Moeder van de Kerk. Het bisdom heeft aangegeven dat men voornemens is om negen van de twaalf kerken te gaan sluiten.

Westerbeek heeft door haar ligging (doorgaande wegen komen niet langs het dorp) een zeer hechte gemeenschap waar iedereen elkaar kent en de bewoners zeer behulpzaam zijn naar elkaar toe. Dit rustige dorp met een zeer speciale charme door haar ligging is een waar ‘eiland’ van rust in onze vaak jachtige maatschappij.