< In het kort

Onder het tabblad verenigingen treft u alle informatie aan van de verenigingen/stichtingen uit Westerbeek.

Alle verenigingen en stichtingen waarbij bewoners van Westerbeek zijn betrokken kunnen hier hun informatie delen.

Onder nieuws treft u de wekelijkse nieuwtjes aan en daarnaast is het mogelijk de "eigen" activiteiten te vermelden.

Op de tabladen algemeen en op de homepage treft u ALLE activiteiten aan.