< Doelstellingen

KBO Westerbeek is van oudsher een Katholieke ouderen organisatie. De term Bond van Ouderen
zal zeker de oudere "ouderen" onder ons aanspreken.

De laatste jaren profileert deze vereniging zich steeds meer voor ouderen van 50 jaar en ouder, ongeacht de geloofsovertuiging, en behartigt zij samen met andere overkoepelende ouderenorganisaties in Sint Anthonis de belangen op het gebied van alle ouderen vanaf 50 jaar in Westerbeek. KBO zou je dan ook kunnen lezen als:

“Kom Bij Ons”

Op deze site en onze eigen website www.kbo-westerbeek.nl treft u de informatie en activiteiten aan.

Als ouderenorganisatie zijn we aangesloten bij het KBO-Brabant en zijn wij in het cluster– en kringoverleg actief.

Daarnaast heeft Sint Anthonis een samenwerkingsorgaan welzijn ouderen (seniorenraad) waar we als
KBO–Westerbeek ook deel van uit maken.

Indien u lid wil worden bedraagt de contributie € 25,- per jaar per persoon.

Indien u lid bent van de KBO in een ander dorp, kunt u gastlid worden en ook aan alle activiteiten meedoen. Contributie als gastlid € 12,50

Iedereen in Westerbeek en/of met een binding met Westerbeek van 50 jaar of ouder kan lid worden.

Naast een bijdrage aan de KBO wordt uw contributie gebruikt om gezamenlijke activiteiten te organiseren en is het samen doen nog gebaseerd op een grote mate van solidariteit.

Wilt u nog niet actief meedoen dan kunt u natuurlijk ook voor € 10,- per jaar donateur worden.

Het bestuur.