< K4-Project staat voor prikkelende uitdaging en maakt keuzes!

Op maandag 16 december om 20.00 uur is het zover. Alle inwoners van de vier kernen Oploo, Westerbeek, Overloon en Stevensbeek zijn uitgenodigd om maar ’t Stekske te komen in Stevensbeek. Daar vindt dan de eerste finalebijeenkomst plaats van het K4-project. Inwoners van de vier kernen hebben zich de afgelopen maanden op uitnodiging van de dorpsraden beziggehouden met de toekomst van hun kernen. Daaruit kwam naar voren dat onderlinge samenwerking een goede en doeltreffende manier is om mogelijke problemen in de toekomst te lijf te gaan. Uit een groot aantal ideeën en suggesties wordt op 16 december een voorlopige keuze gemaakt. Deze worden in de komende maanden in werkgroepen verder uitgewerkt. De bedoeling is dat concrete activiteiten en producten het resultaat zijn. Echt initiatieven van onderop dus! Iedereen is van harte welkom om mee te praten. De koffie staat klaar!

De sterke kanten

Tijdens de bijeenkomsten in de vier kernen werd de aanwezigen steevast gevraagd naar de sterke kanten van elke kern om in te brengen in het geheel van het K4-project. Die opsomming is indrukwekkend! Alle kernen noemen in min of meer dezelfde frequentie zaken als saamhorigheid, het rijke verenigingsleven binnen hun kern, scholengemeenschap Metameer, de merkbare ondernemerszin en -last but not least- het rijkelijk aanwezige natuurschoon, de weldadige ruimte en de daarbij behorende rust. Geen wonder dan ook dat deze aspecten terugkomen in de mogelijke activiteiten en producten. Ben erbij, want jij maakt uit waarmee de vier kernen zich op de kaart gaan zetten!

Groen en onrijp van internet tot elementen

Alle vier kernen hebben iets met water, zoals de Radioplassen, het Schaartven en de Molenbeek. Kan daarmee iets gedaan worden? Een andere suggestie is je te laten inspireren in de K4-regio door de elementen als water, aarde en lucht. En, waar precies ligt hét centrale punt van de vier kernen? Volgens sommigen is dat het Duivenbos. Valt daar niet iets te bedenken voor bijvoorbeeld de schoolgaande jeugd van Metameer? (Overigens is gebleken na een gesprek met de schoolleiding dat Metameer hoe dan ook gaat meedoen aan het K4-project. Hoe die medewerking eruit gaat zien, wordt nog besproken!) Een jong stel kwam met de wens om zo rap mogelijk snelle internetverbindingen aan te leggen. Want, vinden ze, dat ontsluit het buitengebied waardoor ondernemers zich er eerder zullen vestigen! Wat vind jij van die suggestie? Moet het K4-project hierin het voortouw nemen?

Sportieve regio

In het begin van het project werd gesproken van het wereldkampioenschap vierwielsteppen in de K4-regio. Maar het gebied heeft meer op sportief terrein. Meer samenwerken kan verenigingen in leven houden. Op evenemententerreinen kunnen gezamenlijke activiteiten gehouden worden met een rondgang door de vier kernen. In navolging van het WK grasmaaimachineracen kan er wellicht een EK rolstoelracen of NK E-bikeschoonfietsen georganiseerd worden. Of, wat te denken van een mudrace? Ben je benieuwd naar de lijst van suggesties? Vraag hem dan op via info@bureauerasmus.nl en kom op maandag 16 december om 20.00 uur zeker naar ’t Stekske. En breng je overbuurman, goede vriend, verre nicht of lieve oma mee. Want je bent toch niet gek. Jij wilt toch ook dat jouw kern leefbaar blijft tot in lengte van jaren! Ben erbij, tot dan!