< Extra Nieuwsbericht S1W (wk. 50)

westerbeek samen1rood-uitsn. (Small) NIEUWSBRIEF EXTRA wk 50

WEBSITE Samen1Westerbeek online.

M.i.v. 9 december is de site van Samen1Westerbeek te bezoeken. U kunt onder beide adressen de website vinden www.s1w.nl en www.samen1westerbeek.nl

Helaas is de eerder gestelde datum van begin juni niet gehaald. Evenals toen hebben we ook nu nog niet alle gegevens compleet. Toch kiezen we ervoor om de site open te stellen. Wij verzoeken u, indien u de site bezoekt en nog aanvullende informatie heeft deze z.s.m. door te geven. Vanaf nu wordt de site minimaal wekelijks bijgehouden.

ENQUÊTE DORPSJOURNAAL

Zoals afgelopen weken al aangekondigd krijgt u ALLEN de gelegenheid aan te geven wat uw situatie is en wat uw voorkeuren zijn voor het ontvangen en lezen van het dorpsjournaal. Deze week zit er een geel enquêteformulier bij het dorpsjournaal, dat u verzocht wordt in te vullen en voor 20 december aan ons te retourneren.

Via de website heeft u ook de gelegenheid het enquêteformulier online in te vullen. Zie daarvoor bij de homepage-onder: S1W-werkgroepen-communicatie-dorpsjournaal de enquête onder nieuws.

We hebben de afgelopen weken al vele reacties gehad op het houden van een enquête. Het is fijn te merken dat u allen meedenkt en leeft om samen met de dorpscoöperatie S1W een oplossing te zoeken voor het maken, verspreiden en het kunnen lezen van het dorpsjournaal.

K4 WESTERBEEK NODIGT UIT...

…VOOR MAANDAG 16 DECEMBER 2013

Het K4-project, dat via een proces een product wordt, heeft als doel om Oploo, Overloon, Stevensbeek en Westerbeek als K4-gemeenschap op de kaart te zetten. Dit gezamenlijk initiatief moet er toe leiden dat de beleving van deze vier kernen groter wordt, economische bedrijvigheid toeneemt en dus de leefbaarheid een impuls krijgt. Het belangrijkste echter is dat jongeren hierdoor verleid worden te blijven wonen, leven en werken in hun eigen kern.

Op maandag 16 december 2013 worden alle ideeën, suggesties uit de vier kernen bij elkaar gebracht en wordt er aan het eind van de avond uiteindelijk één K4 product gekozen waar wij met zijn allen aan gaan werken.

Ga mee naar Gemeenschapshuis De Stek te Stevensbeek,

Maandag 16 december 2013 om 20.00 uur

De koffie staat klaar!

Oproep meedenkers afvalinzamelingsproef. afvalinzameling

Tijdens de informatieavond van woensdag 24 oktober 2013 heeft Twan Goossens namens BCA (bestuurscommissie afvalinzameling Land van Cuijk & Boekel) uitleg gegeven over een proef van afvalinzameling. Na de presentatie hebben diverse mensen kritisch gereageerd, maar ook diverse suggesties en aanbevelingen aangedragen. Aan de hand van de suggesties/ aanbevelingen en met ambtelijk advies heeft men een voorstel.

Johan Bens en Twan Goosssens van BCA zouden graag het aangepaste inzamelschema met enkele kritische dorpelingen willen bespreken. Het neemt een half uurtje van uw tijd in beslag, maar dan heeft u ook inspraak op de afvalproef. Wij willen de bijeenkomst dit jaar nog laten plaatsvinden dus vragen wij de geïnteresseerden zich aan te melden.

Aanmelden: fjpmvanderheijden@home.nl of 384525