< De vier dorpen willen graag samenwerken, met eerst overal snel internet

door Kees de Bruijn / Taal- &Tekenhuis

De vier dorpen willen graag samenwerken, met eerst overal snel internet - De dorpsraden uit Oploo, Overloon, Stevensbeek en Westerbeek werken al een poosje samen om tot plannen te komen die deze vier dorpen onderling verbinden. Dit heet het K4-project. Tijdens vier eerdere brainstormbijeenkomsten werden tientallen ideeën geopperd waarmee dat samenwerken misschien mogelijk is. Op 16 december was in Stevensbeek een voorlopig laatste gezamenlijke bijeenkomst waar een keuze werd gemaakt uit de 21 meest beloftevolle initiatieven.

De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant, de vkknb, nam het initiatief tot samenwerking, sprak met de vier dorpsraden en bood haar hulp aan. Besloten werd om samen een project te starten om projectplannen te maken. Met de bedoeling die later uit te werken tot concrete activiteiten van de vier kernen samen.

Ook Westerbeek, Oploo, Overloon en Stevensbeek krijgen te maken met bevolkingskrimp en vergrijzing. “Dit brengt kansen”, zegt Wim van Lith, oud-voorzitter van de Vereniging van Kleine Kernen Noord Brabant (vkknb), in een openingswoordje. “We zien en voelen dat dit K4-project lééft, ondanks dat de vier dorpen een verschillend karakter hebben en bovendien in twee verschillende gemeentes liggen. Ondanks de eerdere schroom is er nu de nadrukkelijke wens samen te werken aan de leefbaarheid, elkaar versterken en economische groei. Regionaal vooruitkijken moet en dat is de bedoeling van deze avond. Het initiatief voor deze samenwerking ligt dus eigenlijk niet bij mijn vereniging vkknb, maar bij de mensen in deze zaal.”

Frans van der Heijden, voorzitter van dorpscoöperatie Samen1Westerbeek, meldt dat ook Metameer, de school voor middelbaar onderwijs in Stevensbeek, bij het K4-project is betrokken. Er zijn al gesprekken geweest om samen ideeën voor de toekomst te ontwikkelen en uit te werken.

VVV

Laura Vallenga van VVV Noordoost-Brabant kreeg deze avond de gelegenheid om uit te leggen waarom de VVV een goede partner is om mee samen te werken. (Deze samenwerking staat in het Land van Cuijk sterk onder druk nu de gemeentes het contract met de VVV Noordoost-Brabant hebben opgezegd. Redactie). “Behalve wandel- en fietsmogelijkheden, attractieparken en interessante steden biedt Brabant het bourgondische leven en gezelligheid. Daar wil de VVV ook aan meewerken: we willen de gasten gelukkiger maken en dat bereiken door een gulle gastheer te zijn”.

Tegelijkertijd uitte Laura Vallenga kritiek op de houding van vele ondernemers die in de toeristisch-recreatieve sector werkzaam zijn: “Te veel wordt gekeken naar het eigen programma van de ondernemer, terwijl het standpunt van de VVV is dat er veel meer naar de recreant zelf moet worden gekeken. We ervaren bovendien soms een gebrek aan ambitie, dit moet opgevangen worden door krachten te bundelen”. En: “Ondernemers uit de toeristisch-recreatieve sector moeten over grenzen heen durven stappen en meedenken over vernieuwende initiatieven. De VVV wil graag als betrouwbare partner vanaf alle kanten meehelpen dat doel te bereiken”.

21 Suggesties

Een lijst met 21 groene en rijpe ideeën en suggesties was door de samenwerkende dorpsraden voor de bijeenkomst in Stevensbeek opgesteld. De aanwezigen konden door middel van het invullen van een briefje eerst hun persoonlijke voorkeursideeën aangeven. De lijst was onderverdeeld in 3 categorieën, waar de 70 aanwezigen in de zaal zich vervolgens in groepjes over bogen.

Bij de eerste categorie ging het over samenwerkingsideeën door het jaar heen. Hierbij scoorde de suggestie om in de 4 dorpen voor de jeugd regelmatig iets te organiseren heel hoog. Ook het ontwikkelen van activiteiten die aansluiten bij de beleving van het buitengebied werd vaak genoemd.

Bij de tweede categorie, jaarlijks terugkerende activiteiten, werd ook een groots opgezette activiteit en/of feest voor de jeugd genoemd.

Bij de laatste categorie, waarbij faciliteiten opgesomd werden die noodzakelijk gevonden worden richting een duurzame toekomst, werd de aanleg van snel internet verreweg het belangrijkste genoemd. Dit snelle internet wordt als erg belangrijk ervaren ten behoeve van werk, school, algemene informatievoorziening en in de nabije toekomst ten behoeve van ouderenzorg.

Werkgroepen

Wim van Lith van de Vereniging Kleine Kernen ziet de projecten graag in onderlinge samenhang: “Zoek uit hoe je het gaat doen en waar je het gaat doen”. Zelf had hij al wat voorwerk gedaan en kwam tot de conclusie dat het geografische en sociale middelpunt van de 4 dorpen heel dicht in de buurt ligt van de kruising Duivenbosweg met de Oploseweg. In de nabijheid ligt een horeca-gelegenheid en een activiteitenterrein. “Bij deze piketpaal kunnen initiatieven ontplooid worden”.

Uit een groot aantal ideeën en suggesties werd dus op 16 december een voorlopige keuze gemaakt. Deze worden in de komende maanden in werkgroepen verder uitgewerkt tot concrete activiteiten en projecten.