< Koninklijke onderscheiding

FRANS VAN DER HEIJDEN BENOEMD TOT LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

Op 4 januari tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst werd Frans van der Heijden compleet verrast. AlhoewelIMG_7668 (Custom) bekend was dat de burgermeester de bijeenkomst zou bezoeken, had Frans zelf niets in de gaten. Zoals gebruikelijk staat Frans met het bestuur van S1W bij de deur iedereen te ontvangen en pas toen de burgemeester met ambtsketting binnenkwam dacht hij ……

De burgemeester hield een mooie inleidende toespraak waar zij nog maar eens het belang van de dorpscoöperatie S1W benadrukte en Frans een hart onder de riem stak. “je weet als je je kop boven het maaiveld uitsteekt er altijd wel iemand is die daar wat van vindt”

Vervolgens somde de burgemeester een bijna eindeloze lijst van verdiensten op. Frans begon langzamerhand te begrijpen dat er nog iets moois ging volgen.

De burgemeester las vervolgens de officiële tekst voor en benoemde namens de Koning der Nederlanden Frans tot lid in de orde van Oranje Nassau. 

Verdiensten

1985 - 1992

Secretaris van de carnavalsvereniging De Twisse Tusstekers te Westerbeek. Daarnaast was Frans van der Heijden als lid van de Raad van Elf verantwoordelijk voor het secretariaat en hij verzorgde jaarlijks de proclamaties tijdens de Pronkzittingen. 

1987 – heden

Medeoprichter van en vrijwilliger bij de dorpscoöperatie Samen1Westerbeek, voorheen Dorpsraad Westerbeek. Hij heeft als voorzitter en secretaris van de dorpsraad gefungeerd. Frans vertegenwoordigde het dorp in diverse overlegstructuren op plaatselijk en provinciaal niveau en hij was steeds zeer nauw betrokken bij alle vrijwilligersorganisaties. Voorts heeft hij de afgelopen 10 jaar bijgedragen aan het realiseren van het integraal dorpsontwikkelingsplan, voortkomend uit het onderzoek Leefbaarheid van 2002. Daarnaast vervulde de heer Van der Heijden een voortrekkersrol bij de oprichting van het gezamenlijk overleg tussen de 7 dorpsraden en het gemeentebestuur. 

1991 – 2000

Lid van de medezeggenschapsraad van de basisschool te Westerbeek. Nadat deze kleine basisschool moest fuseren om te kunnen blijven bestaan, werd Frans van der Heijden ook lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

1995 – 2007

Vrijwilliger bij de Toneelgroep Westerbeek. Frans heeft onder andere als voorzitter, toneelmeester en licht- en geluidsman gefungeerd en hij was verantwoordelijk voor het decor bij de jaarlijkse toneeluitvoeringen. 

1995 – heden

Bestuurslid en penningmeester en kerkhofbeheerder van de parochie van het H. Hart van Jezus te Westerbeek. 

2002 – 2008

Raadslid van de gemeente Sint Anthonis. 

Na het opspelden van het lintje bedankte Frans alle aanwezigen, zijn echtgenote Ria en natuurlijk zijn aanwezige familie leden.

Wij als bestuur van S1W zijn trots op onze voorzitter.