< Nieuwsbrief S1W (2014-02)

Nieuwsbrief 

Begin 2104:

Na de geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst heeft het bestuur al weer diverse vergaderingen achter de rug. Eén bijeenkomst wil ik even naar voren halen, want na de ontwikkelingen in de laatste maanden van 2013 is er kritiek op het functioneren van het bestuur en sommige bestuursleden geuit. Kritisch zijn en je kritisch opstellen is prima, maar het werkt pas indien je de kritische mening deelt met de mensen waarop het berust. Het bestuur heeft daarom enkele mensen uitgenodigd om in gesprek te gaan en dit heeft duidelijkheid gegeven in elkaars visie van S1W over de lopende processen. Naast duidelijkheid en leerpunten heeft het bestuur ook een positief gevoel uit de gesprekken gehaald.

De mensen, die wij hebben gesproken zijn wij dankbaar voor deze open en kritische houding. Het heeft zeker wat opgeleverd. Ja, zelf een aanmelding voor de werkgroep communicatie/dorpsjournaal. We blijven het graag herhalen, praat met ons en niet over ons, samen kunnen we het doen!

 Penningmeester:

Na het onverwachte vertrek van de penningmeester heeft het bestuur Jeroen de Jong bereid gevonden toe te treden tot het bestuur. Jeroen zal de boekhouding van de coöperatie verder bijhouden. We streven er naar om op de ALV, naast de financiële verantwoording, ook een financiële visie te presenteren. Voorlopig zal secretaris S1W tevens als 2e penningmeester optreden.

INSCHRIJFFORMULIER:

Diverse verzoeken gekregen voor aanmelding lidmaatschap S1W, maar ook dat men geen inschrijfformulier kon vinden. Het formulier zal na aanpassing i.v.m. IBAN/SEPA spoedig op de site geplaatst worden.

Afvalinzamelingsproef:

Op dit moment bestaat de klankbordgroep rond de afvalinzamelingsproef uit vier personen. Naast twee bestuursleden hebben wij een aanmelding ontvangen van Patrick Verhoeven en Wim Voesten. Het zou leuk zijn indien er nog één vrouwelijke persoon zich zou aanmelden.