< Nieuwsbrief S1W (2014-03)

Nieuwsbrief

Afvalinzamelingsproef

Zaterdag 18/01/2014 was de eerst bijeenkomst van de klankbordgroep “afvalproef” waarbij de klankbordgroep is bij gesproken door Twan Goossens van ODNB, die namens BCA (bestuurscommissie Afvalinzameling) de proef begeleidt. Diversen zaken zoals het ophaalsysteem, wijze van communicatie, grens van het proefgebied, ophaaldata, maar ook de beloning zijn aan de orde geweest.

  • Rond 19 februari 2014 ontvangen de betrokken inwoners een eerste brief met de nodige belangrijke informatie.

  • Op 7 maart 2014 worden de materialen (sterkere plastic zakken, eventueel 10 liter emmers, een tijdelijke afvalkalender en stickers voor op kliko en emmertje) bezorgd

Even in het kort:

Vanaf 7 maart 2014 begint u met het apart houden van keukenafval. In week 11 begint dan ook het nieuwe ophaalsysteem waarbij de ene week de kliko met tuinafval en de zak(ken) met keukenafval worden opgehaald. De andere week worden dan de tariefzak met restafval, de zakken met plastic en de zakken met keukenafval opgehaald.

De klankbordgroep is na de eerste informatieronde positief over de wijze waarop de proef gaat plaatsvinden, maar geeft ook aan dat men het verloop kritisch gaat volgen. BCA geeft aan dat opmerkingen en signalen vanuit de gemeenschap, die via de klankbordgroep binnenkomen, opgepakt zullen worden en dat er iets mee gedaan wordt.

Op dit moment bestaat de klankbordgroep uit vier mannen en het zou leuk zijn als daar nog een vrouw bij zou komen. Meld je aan!

BIJEENKOMST MET DE WERKGROEPEN

Het bestuur van S1W is het afgelopen jaar veel bezig geweest met de vorming van de coöperatie, het verwerven van voldoende financiën om vervolg te kunnen geven aan het IDOP en het invullen van een aantal infrastructurele zaken. Vanaf nu staan de eigen werkgroepen, verenigingen en alle organisaties van Westerbeek, die de afgelopen jaren prima hebben gefunctioneerd, in de schijnwerpers. Samen gaan wij verder structuur brengen in planning (plannen), de financiële gang van zaken (denk aan de Rabobank subsidies), privatisering en waar mogelijke centrale afwikkeling van zaken.

Afgelopen woensdag hebben wij het eerste overleg gehad met de werkgroepen paasvuur, schaatsbaan, Koningsdag, kermis en Sint Nicolaas. Een bijeenkomst met als doel het inventariseren van alle lopende plannen en (financiële)zaken, wat zijn de toekomstplannen en wat er verder nog speelt. Na een open en eerlijke discussie is de avond op een goede wijze en met duidelijke afspraken afgesloten. Iedereen kijkt weer uit naar een mooi evenement. (misschien gaat het nog vriezen)

VERNIELINGEN:

In de nacht van vrijdag 17/01/14 op zaterdag 18/01/14 zijn er in Westerbeek diverse vernielingen aangericht. Naast het vernielen en in de sloot gooien van borden is ook de lichtslang van één W (feestverlichting) eraf gesloopt. S1W heeft hiervan aangifte gedaan, maar wil ook iedereen die iets gehoord, gezien of gemerkt heeft vragen om dit door te geven. “Blijft van andermans spullen af”