< Tussenrapportage Afvalinzamelingsproef

In de bijlage treft u een tussenrapportage aan van de lopende afvalzamelingsproef.

De werkgroep verzoekt u nog even goed mee te doen aan het afvalscheiden.

Factsheet 2 afvalproef