< Presentatie werkgroep Zorg & Welzijn ALV 2014

PRESENTATIE ZORG & WELZIJN WESTERBEEK

In de beide bijlage treft u respectievelijk de presentatie aan van de werkgroep Zorg & Welzijn welke op de afgelopen algemene jaarvergadering van Samen 1 Westerbeek is gepresenteerd.

Daarnaast treft u tevens aan de resultaten van de gehouden enqûete.

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg & welzijn Westerbeek 14 mei

WG Z&W Vragenlijst 2013 met uitwerking