< Bewoners enquête Afvalproef

Beste dorpsbewoners,

Jullie hebben je van begin maart tot begin augustus ingezet voor de afvalproef. Wij als dorpscoöperatie en ook Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel zijn jullie daar zeer dankbaar voor!

De volgende stappen worden nu gezet: de analyse van de inzamelresultaten en een inventarisatie van de ervaringen van de bewoners. Voor dat laatste wil ik jullie nog één keer om jullie medewerking vragen. Ik wil jullie vragen om de bewonersenquête in te vullen via: www.afvalaanbieden.nl/bewonersenquete. Jullie hebben daarvoor de tijd tot en met zondag 14 september. Het is een korte enquête die je in enkele minuten ingevuld hebt.

Mocht u problemen ondervinden met het invullen kunt u voor hulp leden van de klanbordgroep benaderen.

Enkele weken na de sluitingsdatum ontvangen jullie via mij de resultaten in een laatste factsheet.