< BEDANKT

Metropeel logo

Langs deze weg wil het Metropeelorkest alle donateurs bedanken voor hun financiële bijdrage die wij mochten ontvangen in de donateursenveloppen. Mede door jullie steun kunnen wij in en voor Westerbeek muziek blijven maken!

Ook de daarop aansluitende avond “Herfstkleuren” was een groot succes. In een goed gevulde Schans hebben wij ons weer kunnen presenteren met leuke muziek in een prachtig kleurrijk decor. Tijdens deze avond ontving jubilaris Frans Toonen een oorkonde en insigne van de Brabantse bond voor muziekgezelschappen t.g.v. zijn 25 jarige lidmaatschap als muzikant van fanfare St Gerardus/Metropeelorkest. Frans proficiat!

En dan is het Metropeelorkest ook nog genomineerd voor ’t Peerd, de sport en cultuurprijs van de gemeente St. Anthonis.

Op woensdagavond 12 november a.s. zal tijdens een avondvullend programma in de hal van het gemeentehuis te St. Anthonis de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt worden. Het Metropeelorkest zal, naast haar eigen presentatie voor ’t Peerd, de avond verder muzikaal omlijsten. Kom kijken, kom luisteren en kom ons steunen deze avond. Tot ziens!